کد خبر: 000002448
تاریخ انتشار: 1400-06-22

مشهد لرزید

زلزله نسبتا شدیدی مشهد را لرزاند.سین:دقایقی قبل زلزله نسبتا شدیدی مشهد را لرزاند.

این زمین لرزه  در شهرهای نیشابور، قوچان و درگز  نیز  رخ داد.

 بزرگی این زلزله   5.2ریشتر  و  محل وقوع آن  استان خراسان رضوی - حوالی قوچان بود.
نظر شما


استت سون - آمارگیر سایت و اپلیکیشن