کد خبر: 000001762
تاریخ انتشار: 1400-04-13

رييس شوراي راهبردي گروه هاي مردمي دولت ايران قوي

گروه هاي مردمي نظرشان را درباره افراد واجد شرايط ارايه کنند

گروه هاي مردمي نظرشان را درباره افراد واجد شرايط ارايه کنند

رييس شوراي راهبردي گروه هاي مردمي دولت ايران قوي از همه گروه هاي مردمي فعال دعوت کرد تا با بررسي و ارزيابي افراد واجد شرايط، نظر خود را در سايت ياران رئيسي درج نمايند.به گزارش سين، عليرضا افشار، رييس شوراي راهبردي گروه هاي مردمي دولت ايران قوي ضمن دعوت از همه گروه هاي مردمي فعال جهت بررسي و ارزيابي افراد واجد شرايط، از آنها خواست تا نظرات خود را در سايت ياران رئيسي ثبت کنند.

وي گفت: شوراي راهبردي گروه هاي مردمي دولت ايران قوي با برگزاري انتخابات توسط ستادهاي مردمي براي کمک به دولت انقلابي و جاري آيت الله دکتر سيد ابراهيم رئيسي به کار خود ادامه مي دهند.

به گفته رييس شوراي راهبردي گروه هاي مردمي دولت ايران قوي، ارايه ديدگاه هاي تخصصي، کمک به شايسته سالاري، خنثي سازي  تبليغات سوء دشمن و مشارکت در اموري که دولت واگذار مي کند، عرصه هايي است که گروه هاي مردمي دولت ايران قوي در قالب کميسون هاي تخصصي به آن خواهند پرداخت.

 
نظر شما