کد خبر: 000001883
تاریخ انتشار: 1400-04-29

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

بازارآب، ناجی صنعت وخدمات درخراسان رضوی

بازارآب، ناجی صنعت وخدمات درخراسان رضوی

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی گفت: یکی از اهداف پیدایش بازار آب، تامین آب برای بخش صنعت و خدمات از طریق خرید و فروش آن در بازار آب است. زیرا تصمیم گرفته شده که دیگر در دشت‌های ممنوعه به صنعت و خدمات، آبی تخصیص داده نشود. پس باید تامین آب برای صنعت و خدمات را از طریق بازار آب پیگیری کنیم. در این طرح پایداری منابع آب در کنار اقتصاد کشاورزی منطقه موردتوجه قرار دارد.سین : محمد علایی در خصوص ایجاد بازار آب و دلایل راه اندازی آن در استان اظهار کرد: بحث بازار آب حدود دو سال قبل در خراسان‌رضوی مطرح شد. زمانی که می‌گوییم آب از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است پس حتما باید بازار آن را هم ایجاد کنیم. در مبحث ایجاد بازار آب سه موضوع مکان، کالا و بها مطرح است.

وی افزود: مدتی قبل با تخصیص آب دشت‌های استان به صنعت و خدمات مخالفت شد، در نتیجه برای تامین آب صنعت و خدمات باید چاره اندیشی می‌شد. یکی از اهداف پیدایش بازار آب، تامین آب برای بخش صنعت و خدمات از طریق خرید و فروش آن در بازار آب است. زیرا تصمیم گرفته شده که دیگر در دشت‌های ممنوعه استان به صنعت و خدمات، آبی تخصیص داده نشود، پس باید تامین آب برای صنعت و خدمات را از طریق بازار آب پیگیری کنیم. در این طرح پایداری منابع آب در کنار اقتصاد کشاورزی منطقه موردتوجه قرار دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی در خصوص چگونگی تامین آب صنعت و خدمات از طریق بازار آب توضیح داد: صنعتگران و سرمایه‌گذاران با کمک شرکت آب منطقه‌ای از چاه‌های مجاز آب را خریداری می‌کنند و سپس شرکت آب منطقه‌ای به جای افزایش برداشت از چاه‌ها، به اصلاح پروانه‌ها خواهد پرداخت.

84 درصد سهم بخش کشاورزی

علایی در ادامه گفت: وزارت نیرو مکلف است که سهم آب بخش کشاورزی را از۹۰ درصد به ۷۵ درصد کاهش دهد.  سهم بخش کشاورزی از آب در خراسان رضوی۸۴ درصد است و طبق وظیفه این کاهش باید صورت بگیرد. از طرفی بر اساس نیاز استان، باید به توسعه صنعتی نیز توجه کنیم و همچنین نسبت به کشاورزان تعهد داشته و دیگر در دشت‌های ممنوعه تخصیصی صورت نگیرد.

وی خاطرنشان کرد: با ایجاد تشکل‌های کشاورزی در استان، از کشاورزان خواستیم که خودشان کنترل امور مربوط به کشاورزی را در دست بگیرند زیرا با روی کار آمدن بخش دولتی در این زمینه‌ها، فساد نقش پررنگ‌تری پیدا می‌کند، بروکراسی اداری افزایش می‌یابد و نارضایتی‌ها نیز بیشتر می‌شود. اکنون تشکل‌های کشاورزی با روندی مطلوب به انجام فعالیت‌های خود می‌پردازند و در شهرهای مشهد، چناران، نیشابور، تربت حیدریه و... مستقر هستند. 

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی عنوان کرد : بازار آب در مناطقی که قنات‌ها در آن وجود دارند بسیار منسجم‌تر از سایر مناطق است.

 
نظر شما